DEMOCRATIE

Voor de wereld

Onze vrijheid is een van de mooiste dingen die we hebben. Democratie betekent voor mij dat wij hebben het recht om zelf te beschikken over ons eigen leven. Maar democratie gaat verder dan alleen stemmen in verkiezingen. Sociaaldemocraten over de hele wereld strijden al tientallen jaren voor een eerlijke verdeling van kennis, macht, en inkomen. Helaas is die eerlijke verdeling nog ver te zoeken, en ook in ons land zijn er groepen die beweren te staan voor democratie en vrijheid, maar wiens beleid wijst op het tegenovergestelde. Rechtse partijen hebben echter geen alleenrecht op het begrip ‘democratie’, en er ligt voor ons een kans om te laten zien hoe het anders kan. Wij moeten de discussie durven aan te gaan over hoe wij onze democratie voor ons zien. Willen we bijvoorbeeld de stemgerechtigde leeftijd verlagen naar 16, zoals onze Belgische kameraden van de Jongsocialisten bepleiten? Wie zijn de mensen met meer en minder macht in onze samenleving, en is dat terecht? En hoe kunnen wij als jongeren onze stem doen gelden, ook buiten verkiezingstijd?

Voor de JS

Naast het uitdragen van een werkelijk democratische, linkse visie op de maatschappij moeten we ook stilstaan bij de democratie en transparantie binnen onze eigen vereniging. In onze vereniging hebben alle leden in theorie evenveel te zeggen, maar in de praktijk zien we dat het bijna alleen maar besturen zijn die acties en activiteiten op touw zetten. Ik vind het belangrijk dat ieder lid weet dat die op niemand hoeft te wachten om diens maatschappelijke visie met steun van de JS te kunnen delen met de wereld. Ook vind ik het belangrijk dat alle officiële organen van de JS, zowel besturen als het presidium, transparant en bereikbaar zijn voor leden. Iedereen moet kunnen meedoen en meepraten op diens eigen manier, en daar hoort ook bij dat het voor iedereen makkelijk moet zijn om te begrijpen hoe de organen van de JS werken. Tenslotte vind ik het belangrijk dat men van de JS weet waar we voor staan. Dat bepalen we samen met alle leden. Op deze manier kunnen we als Jonge Socialisten de wereld beetje bij beetje veranderen, zowel in de politiek als erbuiten.

DIVERSITEIT

Voor de wereld

Anno 2019 is Nederland diverser dan ooit. Helaas zijn veel aspecten van ons leven nog steeds voornamelijk toegespitst op hoogopgeleide, witte, welvarende mannen. Sterker nog, onder bepaalde kringen worden regressieve ideeën over ras, gender, en seksualiteit weer salonfähig. Als sociaaldemocraten is het onze plicht deze ideeën te blijven bestrijden en te blijven opkomen voor een wereld waarin iedereen in alle vrijheid zichzelf kan zijn. Vanuit mijn eigen achtergrond weet ik hoe het voelt om buitengesloten te worden van de “norm”. Tegelijkertijd ken ik persoonlijk het belang van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om zich uit te spreken tegen ideeën die geen plek hebben in een vrije, democratische maatschappij, omdat iedereen die zich uitspreekt het verschil kan maken. Als Jonge Socialisten hebben we een platform waarmee we ons geluid kunnen - en moeten - laten horen. Daarmee tonen we aan dat discriminatie op basis van bijvoorbeeld geslacht, genderidentiteit, seksualiteit, sociale status of opleidingsniveau niet welkom is in ons wereldbeeld. Daarmee laten we ook zien dat onze eigen vereniging de juiste plek is voor progressieve mensen van alle achtergronden om samen op te komen voor een betere wereld.

Voor de JS

De roep om meer diversiteit in de politiek en politieke jongerenorganisaties is niet nieuw. Voor een vereniging als de onze is dat extra belangrijk. Met alleen op een bijeenkomst nadenken over diversiteit komen we er echter nog lang niet. Wat nodig is, is aanhoudend contact met en consistente activatie van leden van alle achtergronden. Dat betekent ook dat onze vereniging zich meer richt op het bestrijden van bredere vormen van ongelijkheid, zoals racisme, antisemitisme, homofobie, etc. Daarnaast moeten we zorgen dat al onze activiteiten even toegankelijk zijn voor al onze (potentiële) leden. Door de vorm van onze activiteiten te diversifiëren scheppen we een veel gunstigere omgeving voor een diverser ledenprofiel. Denk daarbij niet alleen aan mensen van kleur, vrouwen, en LHBTQIA* mensen, maar ook aan mensen met een beperking of praktisch geschoolde mensen. Tenslotte is het diversifiëren van onze vereniging voornamelijk een kwestie van toekomstbestendige structuren opbouwen die diversiteit consistent stimuleren. Met andere woorden: diversiteit is meer dan willen, diversiteit is doen en blijven doen!

DUURZAAMHEID

Voor de wereld

Duurzaamheid is hét onderwerp van de 21e eeuw. Alles wat wij hebben opgebouwd wordt bedreigd door een kracht die geen rekening gaat houden met partijpolitiek. Er worden langzamerhand pogingen gedaan om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en onze maatschappij te verduurzamen, maar de simpele waarheid is dat het niet genoeg is. Bovendien valt de rekening voor de verduurzaming onevenredig zwaar bij gewone mensen zoals jij en ik. En dat terwijl 71% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door maar 100 bedrijven! De realiteit is dat we het niet gaan redden door alleen maar met z’n allen korter te douchen: we hebben veel systematischere maatregelen nodig die het probleem bij de wortel aanpakken. Er ligt een kans voor ons om te pleiten voor een eerlijke en daadwerkelijk duurzame energietransitie, en het is belangrijker dan ooit dat we dat doen.

Voor de JS

Het feit dat we radicale maatregelen bepleiten voor het tegengaan van klimaatverandering betekent ook dat we maatschappelijk het goede voorbeeld moeten geven. We doen dat al door CO2-neutrale congressen te organiseren, maar we hoeven het niet daarbij te houden. We kunnen bijvoorbeeld proberen om plasticvrij te gaan op onze landelijke activiteiten. Daarnaast moeten we goed nadenken over de duurzaamheid van ons promotiemateriaal, zoals flyers, zonnebrillen, en pennen, en proberen promotiemateriaal dat waarschijnlijk niet vaker dan één keer gebruikt gaat worden, terug te dringen. Ook kunnen we proberen om voor zover mogelijk niet per vliegtuig te reizen naar internationale congressen. Het belangrijkste is dat we allemaal weten wat onze invloed is op de wereld om ons heen: de grootste verandering komt immers in ons dagelijkse leven, en niet op congressen. Samen leren, zowel over hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen als over hoe we meer verregaande verandering in onze omgeving kunnen stimuleren, is daarom belangrijk. Samen maken we de wereld dus niet alleen roder, maar ook groener.